TEORİK SINAV

Teorik sınavda adaylara tek sınav yapılmaktadır. Eskiden olduğu gibi her ders için ayrı ayrı sınav yapılmamaktadır. Soru sayısı eski sınavlara göre bir hayli az olup değerlendirme 50 soru üzerinden yapılmaktadır. Her sorunun değeri 2 puandır. Sınavdan başarılı olmak için 70 puan almak yeterlidir. 50 sorudan 35 tanesine doğru cevap veren aday sınavda başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ehliyet sınavlarında diğer merkezi sınavların aksine yanlışlar doğruları götürmemektedir. Bu da adaylara kolaylık sağlamaktadır. Teorik sınavın geçersiz sayıldığı ve ya adayın sınava giremediği bazı durumlar olmaktadır. Bunlar; -Adayın kimlik veya sınav giriş belgesinin olmaması -Adayın kimlik ve sınav giriş belgesinde ki fotoğrafın birbirini tutmaması -Adayın sınava geç gelmesi -Görevli öğretmen tarafından adayın kopya çekerken yakalanması -Sınav anında adayın yanında herhangi bir elektronik cihaz olması -Adayın yerine sınava başka birinin girdiğinin tespit edilmesi vb. durumlardır.

DİREKSİYON SINAVI

Direksiyon sınavında puanlama sistemi kaldırılmış olup sonuçlar artık başarılı/başarısız şeklinde bildirilmektedir. Direksiyon sınavında görev alan komisyon üyeleri sınavı belli normlara göre değerlendirmektedir. Hatalarla ilgili bir sınıflama mevcut olup değerlendirmede bunlardan faydalanılmaktadır. Mavi hatalardan 5 tane, sarı hatalardan 2 tane kırmızı hatalardan 1 tane yapıldığında aday sınavda başarısız olmaktadır. Direksiyon sınavlarında artık kullanabilmenin yanında kurallara uygun kullanmakta önemli bir değerlendirme kriteridir. Derslerine eksiksiz devam eden bir aday ehliyetini aldıktan sonra aktif olarak araç kullanabilecek seviyeye gelmiştir. Tabi burada kişinin motor becerileri önemli rol oynamaktadır. Beyin-kas koordinasyonu yeterli olan bir aday sıkıntısız araba kullanabilmektedir.